Skjørt på alle merder, leppefisk og undervannsfôring er blant tiltakene som vi for alvor tok i bruk i fjor og som vi og som vi satser mer på i år, forteller daglig leder Henrik Melingen til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Les hele artikkelen her

Ausevoll Melaks AS satser på ikke-medikamentelle metoder mot lusa. Det gir resultater.