Desinfisering av fartøy og flytende installasjoner innen havbruksnæringen er tidkrevende og legger beslag på viktige ressurser. DesTarp reduserer behovet for å trekke fartøy og utstyr på land for desinfisering, det gjøres raskt og enkelt i sjø. Slik sparer du både tid og penger. Samtidig bidrar DesTarp til at det blir enklere for aktører i havbruksnæringen å oppfylle egne målsettinger om trygghet og bærekraft i driften.

Skrå bakfra dobbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyre – desinfeksjonspresenning