Ferskvann er et hett tema i havbruksnæringen i flere henseende. Som preventivt tiltak mot påslag av lus, og til behandling mot lus og AGD. Nortech Aqua har utviklet egne bassenger og fleksible lektere (ferskvannspølser) for økt tilgjengelighet av ferskvann til lokaliteter.