• Ferskvannsbassenger er flytende reservoarer tilpasset for montering i merderinger
  • Plasseres i beskyttet farvann ved ferskvannskilde
  • Benyttes som fyllestasjon for brønnbåter
  • Bygges etter mål fra 29 til 51m i diameter og 4 til 12m dybde
  • Bassengene rommer fra 3500 til ca 10000m³ vann

Kontakt oss for tilbud!